กิจกรรมแก้ไขปัญหาปลาซัคเกอร์ระบาดในบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

วันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา17.00 น. ณ บริเวณบึงทุ่งสร้าง สวนสุขภาพที่เปิดใหม่
“ แดดร่มลมตก แล่ปลา ชิม ซัคเกอร์ “ โดยกลุ่มคนพันธุ์ดีขอนแก่น ร่วมกับกรมประมงจ.ขก. โดยมีกิจกรรมในงาน
– สำรวจหาตัวและรังไข่ปลาซัคเกอร์บริเวณที่มีมากที่สุดในบึง
– นำซัคเกอร์มาสาธิตการประกอบเป็นอาหาร โดยเชฟมิชลินชื่อดัง
– นักวิชาการมข.เล่าเรื่องซัคเกอร์ทานได้ไม่น่ารังเกลียด
– ประมงตั้งจุดตาชั่งรับซื้อปลาซัคเกอร์ ช่วยชาวบ้าว
– ตัวแทนชาวบ้าน ชุมชนรอบบึงฯร่วมหารือแก้ไข จัดการปลาซัคเกอร์ระบาดในบึงทุ่งสร้าง
– ประชาชนและทหารอาสาเก็บปลาเน่าที่ถูกทิ้งรอบบึงทุ่งสร้าง สวนสุขภาพ

งานนี้จัดโดยกลุ่มคนพันธุ์ดีจังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมร่วมแรงกายแรงใจและสติปัญญา
เพื่อหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในทางที่ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *