กิจกรรมแก้ไขปัญหาปลาซัคเกอร์ระบาดในบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

วันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา17.00 น. ณ บริเวณบึงทุ่งสร้าง สวนสุขภาพที่เปิดใหม่ “ แดดร่มลมตก แล่ปลา ชิม ซัคเกอร์ “ โดยกลุ่มคนพันธุ์ดีขอนแก่น ร่วมกับกรมประมงจ.ขก. โดยมีกิจกรรมในงาน – สำรวจหาตัวและรังไข่ปลาซัคเกอร์บริเวณที่มีมากที่สุดในบึง –

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการ และพสกนิกร ชาวขอนแก่นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนาย ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมศักด์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล อัยการ ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา ประชาชน/จิตอาสาชาวจังหวัดขอนแก่น

Read more