ขอนแก่น FM 88.25 MHz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2

ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

FM 88.25 MHz.

  คุณนิ่ม นิมิต  ตราชู  
ผู้อำนวยการร่วมสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 ขอนแก่น

 ผลิตสื่อวิทยุคุณภาพ  TORSOOK RADIO

ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 081-3805083

 

DJ.ปิงปอง ธีรวุฒิ  อัครสีมาชัย

DJ.ยุ้ย มนทิรา ฮกเจริญ

DJ.โอปอ ศรีรัตน์ สุวรรณาคม

 

DJ.โฟล์ค ธิติวัฒน์ ศรีคัณฑะ

 

DJ.หนูดี สิรินทร์ ประเสริฐสังข์

DJ.มายด์ ศศิชากร วงศ์สายเชื้อ

 

Dj.กิมอู๋

 

Dj.เบสท์   ปัฐกานต์ หงษ์สายพิน

 

ต่อสุข เรดิโอ สุขทุกครั้ง ที่ฟังเรา