ร้อยเอ็ด FM. 95.50 MHz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด FM. 95.50 MHz.

 

DJ.เอก ณัฏฐ์พัชร์ อินทรปฐม

 

DJ.หนิง